НИЕ СЪЗДАДОХМЕ РАЗЛИЧНОТО МЯСТО ЗА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.

Поръчки за гр. Бургас: 0877 891 604

Телефон за поръчки за гр. Бургас: 0877 891 604

Политика за поверителност и защита на личните данни

Моля, имайте предвид, че от 25 май 2018 г. относно обработката на лични данни се прилага Регламентът на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни. По-долу ще откриете информация за правилата за обработка на личните Ви данни, които ние събираме при изпълнението на задължението, наложено от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), известен също с английското си съкращение GDPR (на английски: General Data Protection Regulation).
Моля, прочетете ги – това няма да Ви отнеме повече от няколко минути. Ако след като ги прочетете имате някакви въпроси, свържете се с нас. Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, събрани във връзка с използването на този сайт, ще ни бъде предоставено, когато кликнете върху бутона “Към Veopets Зоомагазин”. Стремим се да предоставим всички средства за физическа, техническа и организационна защита на личните данни срещу тяхното случайно или умишлено унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп, в съответствие с всички приложими закони. Какво представляват личните данни? Личните данни са информация за идентифициран или идентифицируем човек. Личните данни са например име и фамилия, имейл адрес или телефонен номер.
По отношение на използването на нашия уеб сайт, ние различаваме такива категории лични данни, като например IP-адрес на потребителя, информация за предишната дейност на потребителя, информация, събрана чрез “бисквитки” и други подобни технологии. Ако “бисквитката” не съдържа лични данни, но е възможно да се събере информация от този файл с друга получена от Вас информация, т.е. ако е възможно да бъдете идентифицирани – тези “бисквитки” също са обект на защитата на личните данни.
Файлове с “бисквитки” и лични данни Cookies, наричани по-нататък “бисквитки”, са файлове, в които, когато разглеждате уеб страница, се записва информация, въвеждаща крайното устройство, т.е. компютър или смартфон. Тези файлове имат много функции: да позволяват на уебсайта да работи правилно, да активират предпочитанията на потребителя, както и да персонализират уебсайтовете по отношение на показваното съдържание и подходящите реклами. Бисквитките могат да бъдат разграничени на такива, които съдържат лични данни и бисквитки, които не съдържат лични данни, в зависимост от дейността на потребителя на уебсайта и в зависимост от личните данни, предоставени на уебсайта. За повече информация относно “бисквитките” и как да ги използвате вижте нашата “Политика за защита на личните данни”. (https://veopets.com/бисквитки)
Кой обработва личните ми данни?
Администратор на Вашите лични данни е ВЕО ГРУП ЕООД , Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК  205657831, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000 к/с Изгрев бл.55 вх 11 ет.6  ” ВЕО ГРУП ЕООДе администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Администратор на Вашите лични данни могат да бъдат и нашите доверени партньори, с които си сътрудничим, по-специално в областта на маркетинга. Можете да се свържете с нас писмено, като използвате традиционната поща, на следния адрес: гр. Бургас 8000 к/с Изгрев бл.55 вх 11 ет.6; или по електронна поща на следния адрес: support@veopets.com . В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България – Комисията за защита на личните данни.
Въз основа на каква правна основа се извършва обработката?
ОРЗД посочва възможното правно основание, въз основа на което обработването на лични данни е законно. Това е необходимостта от обработка за изпълнение на договора, по който сте страна, необходимостта от обработка за цели, произтичащи от законни интереси, преследвани от администратора или от трета страна (по-специално маркетинг и реклама),както и Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни. Това са независими, функциониращи правни основания.
Защо личните ми данни се обработват?
Вашите данни се обработват за маркетингови и аналитични цели . Ние персонализираме съдържанието и рекламите и анализираме активността в уебсайта и в Интернет. Един от начините, по който обработваме личните данни, е така нареченото профилиране, което се основава на факта, че можем да създаваме предпочитания за Вас въз основа на Вашите данни и след това да коригираме съдържанието на показваните реклами според нуждите и интересите Ви. Уведомяваме Ви, че не взимаме автоматизирани решения, включително въз основа на профилирането. Подобно на повечето онлайн компании, ние използваме помощта на други субекти в нашите операции, която често включва прехвърлянето на Вашите лични данни. Във връзка с горното, ако е необходимо, ние предаваме Вашите лични данни на доверените си партньори, чийто пълен списък може да видите ,като кликнете върху бутона “Разширени настройки”. Ние не обработваме конкретни категории лични данни или лични данни относно присъди и нарушения на закона или свързаните с тях мерки за сигурност. Специфичните категории данни включват: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или идеологически убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни за физическо лице с неидентифицируемо идентифициране или данни за здравето, сексуалността или сексуалната ориентация на това лице.
За какъв период ще бъдат обработвани данните ми?
Вашите лични данни ще бъдат обработвани в случай на обработка на лични данни въз основа на съгласие, докато то не бъде оттеглено. Личните данни ще бъдат обработвани и за периода, необходим за постигане на посочените по-горе цели, а след този период до момента на предписване на всякакви претенции или до изтичане на задълженията за съхранение на данни, произтичащи от разпоредбите на закона. Ако обработването на Вашите данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.
Какви права имам във връзка с обработката на моите лични данни?
Във връзка с обработката на личните Ви данни имате право на:- достъп до Вашите лични данни;- коригиране на Вашите лични данни;- изтриване на личните Ви данни;- ограничения върху обработката на Вашите лични данни;- възражение срещу обработката на Вашите лични данни;- прехвърлянето на Вашите лични данни;- подаване на жалба до надзорния орган. Споменатите по-горе права могат да бъдат упражнявани по-специално чрез: електронна поща на support@veopets.com и писмен контакт чрез традиционна поща на следния адрес: гр. Бургас 8000 к/с Изгрев бл.55 вх 11 ет.6. Ако обработваме личните Ви данни въз основа на обоснованите интереси на администратора (например за маркетингови цели),ние няма да ги обработваме за посочените цели, ако възразявате срещу подобна обработка.
Можете да изпратите възражението си по имейл на support@veopets.com. За повече информация как да упражните правата си, посочени по-горе, можете да се свържете с администратора на личните данни на адрес: support@veopets.com.
Съгласие
Ако сте съгласни с обработването от VEOPETS.COM и неговите доверени партньори на Вашите лични данни, получени във връзка с използването на нашия сайт и нашите интернет приложения или такива на нашите доверени партньори, включително обработка на лични данни, съдържащи се в “бисквитките”, съхранение на информация или достъп до информация, която вече е съхранена в телекомуникационното крайно оборудване на абоната или крайния потребител (напр. Вашия компютър, лаптоп, смартфон) кликнете върху бутона “Към VEOPETS Зоомагазин”.
 
КОЛИЧКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ
Започнете да пишете, за да видите продуктите, които търсите.